ခုနွစ္အလိုက္ ေရးသားခဲ့ေသာ စာမ်ားကို ေအာက္ပါလင့္မ်ားမွာ ႏွိပ္၍ ရွာဖတ္ပါ

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ေဒါက္တာ နႏၵမာလာဘိဝံသ၏ တရားေတာ္မ်ားတစ္ေနရာထဲမွာ အကုန္ရနိုင္ေအာင္ စုစည္းထားပါတယ္ ဖုန္းနဲ ့ေရာ
ကြန္ပ်ဴတာနဲ ့ေရာ ၾကိဳက္နွစ္ရာ တရားကို တစ္ပုဒ္ခ်င္း ေဒါင္းနိုင္တယ္
 တရားေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ Share ျခင္းျဖင့္ ဓမၼဒါန မွ်ေ၀ေပးပါ
ေအာက္ကလင့္ကိုႏွိပ္ျပီး ေဒါင္းလုပ္ယူလိုက္ပါ

 MP3 Disc 01
  
MP3 Disc 02

 MP3 Disc 03

 MP3 Disc 4

MP3 Disc 05
MP3 Disc 06

MP3 Disc 07


MP3 Disc 08

MP3 Disc 09

MP3 Disc 10

 MP3 Disc 011

MP3 Disc 012

MP3 Disc 013

MP3 Disc 014

MP3 Disc 015

DVD MP3 -01

ဖိုင္အမွတ္စဥ္ - ၁

၀၀၁။ စြယ္ေတာ္ေလးဆူ ဘုရားရွိခုိး
၀၀၂။ ဆရာ ႏွင့္ တပည့္
၀၀၃။ လူဆိုးလူမိုက္
၀၀၄။ လူလိမၼာ ပညာရွိ
၀၀၅။ သင္ယူျခင္း ႏွင့္ သာသနာ
၀၀၆။ ေကာင္းက်ိဳးျပည့္၀ ျမတ္သီလ
၀၀၇။ လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ဒုကၡသမုဒယသစၥာ
၀၀၈။ ဤဘဝ၏အျခားမဲ့ ၌
၀၀၉။ ဆဆကၠေဒသနာ ႏွင့္ ဓမၼဝိပႆနာ
၀၁၀။ မဟာပညာေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္တို႕၏ ထူးျခားေသာတရား (၂)ပုဒ္
၀၁၁။ ကမၼဝိဘဂၤသုတ္အႏွစ္ခ်ဳပ္
၀၁၂။ ကာယဘာဝနာႏွင့္ စိတၱဘာဝနာ
၀၁၃။ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းေအာင္က်င့္ေဆာင္ျခင္း
၀၁၄။ ရွင္ရာဟုလာ၏ဘဝႏွင့္ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ -၁
၀၁၅။ ရွင္ရာဟုလာ၏ဘဝႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမ-၂
၀၁၆။ ရွင္ရာဟုလာ၏ဘဝႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမ -၃
၀၁၇။ ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္း၏နိဂံုး
၀၁၈။ ဘဝေရးရာအေျဖရွာျခင္း
၀၁၉။ သူေတာ္ေကာင္း ႏွင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား
၀၂၀။ မရဏႆတိကထာ
၀၂၁။ ရာဓရဟန္း၏အေမးကိုေျဖဆိုျခင္း
၀၂၂။ တရားမ်က္စိကိုပိုင္ဆိုင္သူ
၀၂၃။ ေဟာသူနာသူစိတ္ထားျဖဴ

ဖိုင္အမွတ္စဥ္ - ၂

၀၂၄။ ဆြမ္းအႏုေမာဒနာ (ျဖဳးမိသာစု)
၀၂၅။ ဘိကၡဳနီသာသနာ
၀၂၆။ ပါရာယနေဒသနာ - ၁
၀၂၇။ ပါရာယနေဒသနာ -၂ 
၀၂၈။ ပါရာယနေဒသနာ - ၃
၀၂၉။ ပါရာယနေဒသနာ - ၄
၀၃၀။ ပါရာယနေဒသနာ - ၅
၀၃၁။ ပါရာယနေဒသနာ - ၆
၀၃၂။ ပါရာယနေဒသနာ - ၇
၀၃၃။ ပါရာယနေဒသနာ - ၈
၀၃၄။ ပါရာယနေဒသနာ - ၉
၀၃၅။ ဗုဒၶၶစြမ္းအား ဉာဏ္ (၁၀) ပါး
၀၃၆။ ဝိပႆနာက်င့္စဥ္
၀၃၇။ ခႏၡာႏွင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာ
၀၃၈။ ပဋိသမၻိဒါ ဉာဏ္ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း
၀၃၉။ လူေတြေျပာၾကတဲ့လူ႕စကား
၀၄၀။ သာရဏီယ အႏုေမာဒနာ (သံလ်င္) 
၀၄၁။ လိုခ်င္တာရႏိုင္ဖို႔လက္ေတြ႕က်င့္သံုးစို႕
၀၄၂။ ကုသိုလ္တစ္ပဲ ငရဲတစ္ပိႆာ
၀၄၃။ သူယုတ္မာတို႕၏ အမူအက်င့္မ်ား - ၁
၀၄၄။ သူယုတ္မာတို႕၏ အမူအက်င့္မ်ား -၂
၀၄၅။ ဓမၼစၾကာည၏ အမွတ္တရေဒသနာ
၀၄၆။ နိဗၺာန္သည္ အားလံုးအတြက္ဖိုင္အမွတ္စဥ္ - ၃

၀၄၇။ ျပစ္မွားျခင္း ႏွင့္ ဒဏ္သင့္ျခင္း
၀၄၈။ နိယ်ာနိက သာသနာ
၀၄၉။ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ေနာင္တပူပန္ျခင္း
၀၅၀။ သုခခ်မ္းသာ အေၾကာင္းရွာ
၀၅၁။ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား
၀၅၂။ မဓုပိ႑ိကသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
၀၅၃။ ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၁
၀၅၄။ ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း -၂
၀၅၅။ ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၃
၀၅၆။ ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၄
၀၅၇။ ေဝဒနာတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၅
၀၅၈။ ယထာဘူတ ဒႆန
၀၅၉။ ကမၼဝဋ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး
၀၆၀။ လက္တြဲညီညာ သာသနာျပဳၾက
၀၆၁။ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း
၀၆၂။ မာရ္နတ္သို႕တုန္႕ျပန္ေျပာၾကားသည့္ ဘိကၡဳနီတို႕၏ဓမၼစကား - ၁
၀၆၃။ မာရ္နတ္သို႕တုန္႕ျပန္ေျပာၾကားသည့္ ဘိကၡဳနီတို႕၏ဓမၼစကား - ၂
၀၆၄။ မာရ္နတ္သို႕တုန္႕ျပန္ေျပာၾကားသည့္ ဘိကၡဳနီတို႕၏ဓမၼစကား - ၃
၀၆၅။ မာရ္နတ္သို႕တုန္႕ျပန္ေျပာၾကားသည့္ ဘိကၡဳနီတို႕၏ဓမၼစကား - ၄
၀၆၆။ သိကၡာထပ္၊ ရဟန္းခံ၊ေမြးေန႕ အလွဴအႏုေမာဒနာ
၀၆၇။ ဘာသာတရားႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈသရဏဂံု
၀၆၈။ ပုဂိၢဳလ္ေလးဆင့္ ၾကာေလးပြင့္
၀၆၉။ ဓမၼသမာဒါန 
ဖိုင္အမွတ္စဥ္ - ၄

၀၇၀။ အခြင့္ေကာင္းကို ရေအာင္ယူ
၀၇၁။ သံသရာအမွား ႏွင့္ ရွင္သာရိပုၾတာ၏အၾကင္နာတရား
၀၇၂။ မိဘေက်းဇူးတရားႏွင့္ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမစကား
၀၇၃။ အေလးထား ၍စဥ္းစားဆင္ျခင္ေကာင္းေအာင္ျပင္
၀၇၄။ ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္ျပင္
၀၇၅။ မေကာင္းမႈေရွာင္ ေကာင္းမႈေဆာင္
၀၇၆။ ေဘသဇၨဂုရု
၀၇၇။ ကမၼနိယာမ ႏွင့္ ေလာကသဘာဝ
၀၇၈။ ရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ရရွိျခင္း
၀၇၉။ ငါမရွိလွ်င္ ငါ့ဟာမရွိ
၀၈၀။ ဗုဒၶေဟာၾကားတရားသံုးဆယ္
၀၈၁။ ဟိုဘက္ကမ္းသို႕သြားၾကစို႕
၀၈၂။ မာန္ရစ္ျခင္း
၀၈၃။ အႏုေမာဒနာ ( ေရႊျမိဳင္သီလရွင္ေက်ာင္း)
၀၈၄။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၁ 
၀၈၅။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၂
၀၈၆။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၃
၀၈၇။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၄
၀၈၈။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၅
၀၈၉။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၆
၀၉၀။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၇
၀၉၁။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၈
၀၉၂။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၉
၀၉၃။ ေဗာဓိပကၡိယတရားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း - ၁၀
ဖိုင္အမွတ္စဥ္ - ၅

၀၉၄။ ေမြးေန႕အႏုေမာဒနာ ( ကိုရန္ေအာင္ျဖဴး)
၀၉၅။ အမၺၺပါလီ၏ဘဝ ႏွင့္ သခၤန္းစာ
၀၉၆။ ကံၾကမၼာ၏လွည့္စားမႈ
၀၉၇။ စိတ္၏အညစ္အေၾကးမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္း
၀၉၈။ ကယ္တင္ျခင္း
၀၉၉။ စိုးရိမ္စိတ္ကိုဖယ္ရွားျခင္း
၁၀၀။ အရႈပ္ကို ရွင္းႏိုင္သူ
၁၀၁။ သဒၶမၼပတိရူပကသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္
၁၀၂။ ေဘးကင္းရာသို႕ထြက္ခြါျခင္း
၁၀၃။ ဘုရားပြင့္မွ ၾကားရသည့္အေျဖ
၁၀၄။ အေဖၚနဲ႕ေနျခင္းႏွင့္ အေဖၚမဲ့ေနျခင္း
၁၀၅။ ကံရွိလို႕ဘံုဘဝရွိရသည္
၁၀၆။ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ဘဝ
၁၀၇။ ဝိပႆနာသမၼာဒိ႒ိကို ေလ့က်င့္ေမြးျမဴျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
၁၀၈။ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းႏွင့္ၾကီးပြားတိုးတက္ျခင္း
၁၀၉။ အိမ္တက္အလွဴမဂၤလာအႏုေမာဒနာ (ဦးစံသာ)
၁၁၀။ ၾသဝါဒ အႏုေမာဒနာ (သန္လ်င္)
၁၁၁။ ကမၼဝိပါေကာအစိေႏ ၱေယ်ာ
၁၁၂။ စံုဆင္းယူ ႏွင့္ဆန္တက္သူ
၁၁၃။ ၾသဝါဒအႏုေမာဒနာ (ျမန္ေအာင္သီလရွင္စာသင္တိုက္)
၁၁၄။ ဆုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္စြန္႕လြတ္ျခင္း
၁၁၅။ ဓမၼစာေပသင္ယူျခင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေသာအျမင္
၁၁၆။ အလွဴအႏုေမာဒနာ (“လင္း” စိန္ေရႊရတနာဆိုင္)
DVD MP3 တရားေတာ္မ်ား ( စတုတၳတြဲ )
တရားေတာ္ ( ၂၇၉ ) ပုဒ္
 
၀၀၁။ အဘိဓမၼာဆိုင္ရာသင္တန္း (၁၄.၆.၂၀၀၉)
၀၀၂။ ၀ိဘင္က်မ္း သင္တန္း - ၁ (၂၅.၇.၂၀၀၉)
၀၀၃။ ၀ိဘင္က်မ္း သင္တန္း - ၂ (၆.၉.၂၀၀၉)
၀၀၄။ ၀ိဘင္က်မ္း သင္တန္း - ၃ (၁၂.၁၂.၂၀၀၉)
၀၀၅။ ၀ိဘင္က်မ္း သင္တန္း - ၄ (၁၈.၁၂.၂၀၁၀)
၀၀၆။ ၀ိဘင္က်မ္း သင္တန္း - ၅ (၂၅.၁၂.၂၀၁၀)
၀၀၇။ ၀ိဘင္က်မ္း သင္တန္း - ၆ (၂၂.၁.၂၀၁၁)
၀၀၈။ ၀ိဘင္က်မ္း သင္တန္း - ၇ (၂၉.၁.၂၀၁၁)
၀၀၉။ ၀ိဘင္က်မ္း သင္တန္း - ၈ (၈.၃.၂၀၁၁)
၀၁၀။ အႏုေမာဒနာ (အေမထြား) (၁၇.၁.၂၀၁၁)
၀၁၁။ အႏုေမာဒနာ (ဓမၼေစတီေက်ာင္း) (၁၂.၂.၂၀၁၁)
၀၁၂။ အႏုေမာဒနာ ေရစက္ခ်တရား (၂၆.၂.၂၀၁၁)
၀၁၃။ အႏုေမာဒနာ (ျပင္ဦးလြင္) (၇.၄.၂၀၁၁)
၀၁၄။ အႏုေမာဒနာ (ျပင္ဦးလြင္) (၈.၄.၂၀၁၁)
၀၁၅။ အႏုေမာဒနာ (SSC) (၂၃.၂.၂၀၁၂)
၀၁၆။ ကုသိုလ္မဂၤလာ ၾသ၀ါဒ (ဦးေရ၀တ) (၂၃.၂.၂၀၁၂)
၀၁၇။ အႏုေမာဒနာ (ဦးသာေအး) (၂၁.၄.၂၀၁၂)
၀၁၈။ ဘာသာတရားဆိုတိုင္း လိုက္နာသင္႔သလား (၂၀.၇.၂၀၁၂)
၀၁၉။ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္ ၾသ၀ါဒ (ဦးခ်စ္ေမႊး) (၃၀.၇.၂၀၁၂)
၀၂၀။ အႏုေမာဒနာ (တပည္႔မ်ား၀ါဆိုသကၤန္းကပ္) (၃၁.၇.၂၀၁၂)
၀၂၁။ အႏုေမာဒနာ (ဦးၾကည္သာဦး) (၂.၈.၂၀၁၂)
၀၂၂။ အႏုေမာဒနာ (၇.၈.၂၀၁၂)
၀၂၃။ အျပစ္ကို ကုစားျခင္း (၈.၈.၂၀၁၂)
၀၂၄။ တရားရွာ ကိုယ္မွာေတြ႔ (၉.၈.၂၀၁၂)
၀၂၅။ အႏုေမာဒနာ (အနႏၱဂုဏပူဇာ) (၁၁.၈.၂၀၁၂)
၀၂၆။ အႏုေမာဒနာ (ေဒၚတင္တင္ဦး) (၁၂.၈.၂၀၁၂)
၀၂၇။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၁ (၁၄.၈.၂၀၁၂)
၀၂၈။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၂ (၁၅.၈.၂၀၁၂)
၀၂၉။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၃ (၁၆.၈.၂၀၁၂)
၀၃၀။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၄ (၁၇.၈.၂၀၁၂)
၀၃၁။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၅ (၇.၉.၂၀၁၂)
၀၃၂။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၆ (၈.၉.၂၀၁၂)
၀၃၃။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၇ (၉.၉.၂၀၁၂)
၀၃၄။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၈ (၁၀.၉.၂၀၁၂)
၀၃၅။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၉ (၁၀.၁၀.၂၀၁၂)
၀၃၆။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၁၀ (၁၁.၁၀.၂၀၁၂)
၀၃၇။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၁၁ (၁၂.၁၀.၂၀၁၂)
၀၃၈။ ပေစၥကဗုဒၶအရွင္ျမတ္တို႔၏ ဘ၀ႏွင္႕ဓမၼအျမင္ - ၁၂ (၁၃.၁၀.၂၀၁၂)
၀၃၉။ ၀ါဆိုသင္ကၤန္းကပ္ အႏုေမာဒနာ (ဓမၼဗ်ဴဟာ) (၁၅.၈.၂၀၁၂)
၀၄၀။ အႏုေမာဒနာ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒ) (၁၆.၈.၂၀၁၂)
၀၄၁။ အႏုေမာဒနာ (ေဒၚၾကည္ၾကည္စမ္း) (၁၇.၈.၂၀၁၂)
၀၄၂။ အႏုေမာဒနာ (ဟိုတယ္ရန္ကုန္) (၁၇.၈.၂၀၁၂)
၀၄၃။ အႏုေမာဒနာ (လိွဳင္သာယာ) (၁၈.၈.၂၀၁၂)
၀၄၄။ အႏုေမာဒနာ (ပန္းလိွဳင္ေဆးရံု) (၁၈.၈.၂၀၁၂)
၀၄၅။ အႏုေမာဒနာ (မက္စ္ျမန္မာ) (၁၉.၈.၂၀၁၂)
၀၄၆။ ၀ိဇိၨႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျခင္း (၁၉.၈.၂၀၁၂)
၀၄၇။ အႏုေမာဒနာ (၂၁.၈.၂၀၁၂)
၀၄၈။ စိတ္၏က်က္စားရာ အာရံုမ်ား (၂၄.၈.၂၀၁၂)
၀၄၉။ နိဗၺာန သပၸါယ ပဋိပဒါ (၂၅.၈.၂၀၁၂)
၀၅၀။ သံုးျခင္းႏွင္႔ဆံုးျခင္း (၂၆.၈.၂၀၁၂)
၀၅၁။ အႏုေမာဒနာ (ဆန္းပြဲရံု) (၂၇.၈.၂၀၁၂)
၀၅၂။ မာဂ႑ီမိသားစု၏ ဘ၀ႏွင္႔သင္ခန္းစာ-၁ (၂၇.၈.၂၀၁၂)
၀၅၃။ မာဂ႑ီမိသားစု၏ ဘ၀ႏွင္႔သင္ခန္းစာ- ၂ (၂၈.၈.၂၀၁၂)
၀၅၄။ မာဂ႑ီမိသားစု၏ ဘ၀ႏွင္႔သင္ခန္းစာ- ၃ (၂၉.၈.၂၀၁၂)
၀၅၅။ ဘံုဘ၀မွာဆံုမိၾကျခင္း (၃၀.၈.၂၀၁၂)
၀၅၆။ သတိေကာင္းေအာင္ က်င့္ေဆာင္ျခင္း (၃၀.၈.၂၀၁၂)
၀၅၇။ သတၱ၀ါတို႔၏ဘ၀ႏွင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ရွုျမင္သံုးသပ္ခ်က္ (၃၁.၈.၂၀၁၂)
၀၅၈။ အဂၢတိေလးပါး မလိုက္စားနဲ႕ (၂.၉.၂၀၁၂)
၀၅၉။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ႀကီးပြားေရး (၃.၉.၂၀၁၂)
၀၆၀။ ဒါနေကာင္းမွဳ ေတာင္းဆုရွစ္ျဖာ (၅.၉.၂၀၁၂)
၀၆၁။ အႏုေမာဒနာ (ဆန္းကုမၸဏီ) (၈.၉.၂၀၁၂)
၀၆၂။ အႏုေမာဒနာ (ဦးသန္႕ဇင္) (၉.၉.၂၀၁၂)
၀၆၃။ အႏုေမာဒနာ (မက္စ္ျမန္မာ) (၉.၉.၂၀၁၂)
၀၆၄။ ေက်နပ္စရာအေတြး ေရာဂါေပ်ာက္ေဆး (၉.၉.၂၀၁၂)
၀၆၅။ အႏုေမာဒနာ (ဦးရဲျမင္႕) (၁၀.၉.၂၀၁၂)
၀၆၆။ ဗုဒၶသည္ဓမၼကိုအေလးျပဳသည္။ (၁၁.၉.၂၀၁၂)
၀၆၇။ လူမြဲဘ၀မွ လာခဲ႕သူ (၁၃.၉.၂၀၁၂)
၀၆၈။ အႏုေမာဒနာ (၀င္းပပေရႊလုပ္ငန္း) (၁၅.၉.၂၀၁၂)
၀၆၉။ သေလႅခသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၁ (၁၆.၉.၂၀၁၂)
၀၇၀။ သေလႅခသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ -၂ (၁၇.၉.၂၀၁၂)
၀၇၁။ သေလႅခသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၃ (၁၈.၉.၂၀၁၂)
၀၇၂။ သေလႅခသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၄ (၁၉.၉.၂၀၁၂)
၀၇၃။ သေလႅခသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၅ (၂၀.၉.၂၀၁၂)
၀၇၄။ အႏုေမာဒနာ (ေဒၚကုမၼာရီ) (၂၁.၉.၂၀၁၂)
၀၇၅။ အစြမ္းထက္ေသာကာကြယ္မွဳ (၂၁.၉.၂၀၁၂)
၀၇၆။ သံဃာရတနာႏွင့္သာသနာ (၂၂.၉.၂၀၁၂)
၀၇၇။ မဓုပိ႑ိကသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၅.၉.၂၀၁၂)
၀၇၈။ တဏွာသည္ဘ၀သစ္ကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္ (၂၆.၉.၂၀၁၂)
၀၇၉။ အႏုေမာဒနာ (ဦးေအာင္၀င္း) (၃၀.၉.၂၀၁၂)
၀၈၀။ ဘာသာတရားထူးခ်ြန္သူ အမ်ိဳးသမီး(၁၀)ဦး - ၁ (၂၇.၉.၂၀၁၂)
၀၈၁။ ဘာသာတရားထူးခ်ြန္သူ အမ်ိဳးသမီး(၁၀)ဦး - ၂ (၂၈.၉.၂၀၁၂)
၀၈၂။ ဘာသာတရားထူးခ်ြန္သူ အမ်ိဳးသမီး(၁၀)ဦး - ၃ (၂၉.၉.၂၀၁၂)
၀၈၃။ ဘာသာတရားထူးခ်ြန္သူ အမ်ိဳးသမီး(၁၀)ဦး - ၄ (၃၀.၉.၂၀၁၂)
၀၈၄။ ဘာသာတရားထူးခ်ြန္သူ အမ်ိဳးသမီး(၁၀)ဦး - ၅ (၁.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၅။ ဘာသာတရားထူးခ်ြန္သူ အမ်ိဳးသမီး(၁၀)ဦး - ၆ (၂.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၆။ တရားသူႀကီး (၃.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၇။ ဗိမိၼသာရမင္း၏ ဘ၀ႏွင္႕သင္ခန္းစာ (၄.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၈။ မေမ႔ေဥာဥတိ မေလ်ွာ႔ေဥာဇြဲလံုလ (၅.၁၀.၂၀၁၂)
၀၈၉။ ပညာရိွမွ အမွန္သိမည္ (၆.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၀။ ခိုင္မာစိတ္ထား (၇.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၁။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ထိပ္တန္းတပည္႔ရွစ္ဦး (၉.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၂။ အႏုေမာဒနာ (ဦးျမင္႔ဦး) (၁၀.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၃။ အႏုေမာဒနာ(ဖိုးစိန္လမ္းေဟာ္တယ္) (၁၃.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၄။ အဘိဓမၼာသင္ယူျခင္းသည္ သမၼာဒိ႒ိဥာဏ္ကိုရင္႔သန္ေစႏိုင္သည္ (၁၄.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၅။ အာမဂႏၶသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၁ (၁၅.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၆။ အာမဂႏၶသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၂ (၁၆.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၇။ အာမဂႏၶသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၃ (၁၇.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၈။ မေၾကာက္တရား (၁၈.၁၀.၂၀၁၂)
၀၉၉။ ဒါနတရားႏွင္႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏သေဘာထား (၁၉.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၀။ စၾကာ၀ေတးမင္းဘ၀ကိုေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (၂၀.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၁။ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းေပၚတင္ေပးျခင္း (၂၁.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၂။ ယမကရဟန္း၏အျမင္မွားႏွင့္ ရွင္သာရိပုတၱရာ၏သြန္သင္မႈ (၂၃.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၃။ ျမက္ဗုဒၶ၏ေလာက၀ိဇယလမ္းစဥ္-၁ (၂၆.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၄။ ျမက္ဗုဒၶ၏ေလာက၀ိဇယလမ္းစဥ္-၂ (၂၇.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၅။ ျမက္ဗုဒၶ၏ေလာက၀ိဇယလမ္းစဥ္-၃ (၂၈.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၆။ ဓမၼအေမးအေျဖ (စကၤာပူ) (၂၇.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၇။ ဓမၼအေမးအေျဖ (စကၤာပူ) (eng) (၁၈.၁၀.၂၀၁၂)
၁၀၈။ အဆံုးအမမ်ား (စကၤာပူ)
၁၀၉။ အဆံုးအမမ်ား (စကၤာပူ)
၁၁၀။ အဆံုးအမမ်ား (စကၤာပူ)
၁၁၁။ အဆံုးအမမ်ား (စကၤာပူ)
၁၁၂။ အဆံုးအမမ်ား (စကၤာပူ)
၁၁၃။ အဆံုးအမမ်ား (စကၤာပူ)
၁၁၄။ အဆံုးအမမ်ား (စကၤာပူ)
၁၁၅။ လူတိုင္းရႈပြား ၀ိပႆနာတရား (၁.၁၁.၂၀၁၂)
၁၁၆။ မိတ္ေကာင္းရိွမွတရားသိႏိုင္သည္။ (၂.၁၁.၂၀၁၂)
၁၁၇။ အႏုေမာဒနာ (ရတနာပံုသာသနာရိပ္သာ) (၄.၁၁.၂၀၁၂)
၁၁၈။ အႏုေမာဒနာ (လမ္းေရစက္ခ်) (၇.၁၁.၂၀၁၂)
၁၁၉။ ကမၼ႒ာန္းဆရာ (၁၂.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၀။ ေပၚလာသည္႔ အာရံုမ်ားႏွင့္ရႈပြားရမည္႔ ၀ိပႆနာတရား (၁၄.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၁။ ရွင္နာ႒က၏ေမာေနယ်ပဋိပဒါ - ၁ (၂၅.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၂။ ရွင္နာ႒က၏ေမာေနယ်ပဋိပဒါ - ၂ (၂၆.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၃။ ရွင္နာ႒က၏ေမာေနယ်ပဋိပဒါ - ၃ (၂၇.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၄။ ၀ိပႆနာဥာဏ္ရင့္သန္ေရး (၁၉.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၅။ အႏုေမာဒနာ (ေကာင္းျမတ္စံပညာေရးမိသားစု) (၂၁.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၆။ ဖခင္ကို ကယ္တင္သည့္သမီး (၂၁.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၇။ တို႔ျပည္ တို႔ရြာ တို႔သာသနာ - ၁ (၂၂.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၈။ တို႔ျပည္ တို႔ရြာ တို႔သာသနာ - ၂ (၂၃.၁၁.၂၀၁၂)
၁၂၉။ ေက်းဇူးတရားအေလးထားျခင္း (၂၄.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၀။ အႏုေမာဒနာ
၁၃၁။ အႏုေမာဒနာ (သဟပုညကာရီ) (၂၅.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၂။ အႏုေမာဒနာ
၁၃၃။ အႏုေမာဒနာ (ေစ်းခ်ိဳ၀ါးတန္းရပ္) (၂၇.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၄။ အႏုေမာဒနာ (သံလ်င္) (၂၈.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၅။ စြမ္းအားျပည္႔လ်ွံ အားႏွစ္တန္ (၂၈.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၆။ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေန႔စဥ္ဘ၀မွာေနထိုင္ၾကပံု (၂၉.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၇။ ေဒါသစရိုက္ႏွင္႔ရန္သူအၾကိဳက္ (၃၀.၁၁.၂၀၁၂)
၁၃၈။ ကာမဂုဏ္ကင္းတဲ႔ပီတိ (၃.၁၂.၂၀၁၂)
၁၃၉။ ခႏၶာ၀န္ကိုစင္ၾကယ္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း (၄.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၀။ လူစိတ္ကင္းမဲ့သည္႔လူ (၅.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၁။ စိတ္ႏြမ္းသူႏွင္႔စိတ္လြမ္းသူ (၆.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၂။ ဒါနကိုအေျခခံတဲ့သမထ၀ိပႆနာ (၆.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၃။ အႏုတၱရိယဒါန(၉)ပါး (၇.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၄။ အႏုေမာဒနာ (၉.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၅။ ၾသ၀ါဒ (၁၀.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၆။ အႏုေမာဒနာ (၁၃.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၇။ ဓမၼအစစ္ျဖင္႔ဘ၀အႏွစ္ကိုရယူျခင္း (၁၃.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၈။ ၾသ၀ါဒ (၁၄.၁၂.၂၀၁၂)
၁၄၉။ အႏုေမာဒနာ (ကိုရန္ႏိုင္ေအာင္) (၂၁.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၀။ အႏုေမာဒနာ (စိမ္ကမၻာ) (၂၃.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၁။ (၁၈) ပါး မဟာ၀ိပႆနာတရား (၂၇.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၂။ အႏုေမာဒနာ (၂၉.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၃။ အႏုေမာဒနာ (ရဟန္းခံ) (၃၀.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၄။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးေန႕ ဓမၼအေတြးမ်ား (၃၁.၁၂.၂၀၁၂)
၁၅၅။ ေမတၱာကမၻာ၏စြမ္းေဆာင္မႈ အႀကီးမားဆံုးေသာ တရားႏွစ္ပါး (၁.၁.၂၀၁၂)
၁၅၆။ အႏုေမာဒနာ (ဦးေဇာ္မင္း) (၂.၁.၂၀၁၃)
၁၅၇။ ႏွစ္သစ္အခါမွာက်က္သေရရိွေအာင္ေနထိုင္ပါ (၂.၁.၂၀၁၃)
၁၅၈။ အႏုေမာဒနာ (ေဒၚမာလာခ်ိဳ) (၄.၁.၂၀၁၃)
၁၅၉။ အႏုေမာဒနာ (ေမာင္ေ၀ၿဖိဳးေမာင္) (၅.၁.၂၀၁၃)
၁၆၀။ သည္းခံျခင္းႏွင္႔ကိုယ္က်င္႔တရားထိမ္းသိမ္းျခင္း (၅.၁.၂၀၁၃)
၁၆၁။ ၾသ၀ါဒစကား (ဓမၼဒီပဗုဒၶစာေပသင္တန္း) (၆.၁.၂၀၁၃)
၁၆၂။ အမွီေကာင္းရိွသူ (၆.၁.၂၀၁၃)
၁၆၃။ အႏုေမာဒနာ (ဦးေအာင္မင္းညိဳ) (၇.၁.၂၀၁၃)
၁၆၄။ ပုဂၢိဳလ္ကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ျခင္း (၇.၁.၂၀၁၃)
၁၆၅။ တဒဂၤၿငိမ္းေအးသူ (၉.၁.၂၀၁၃)
၁၆၆။ သမာဓိႏွင့္ယထာဘူတဥာဏ္ (၁၀.၁.၂၀၁၃)
၁၆၇။ အားကိုးစရာလူတိုင္းမွာ (၁၂.၁.၂၀၁၃)
၁၆၈။ ဓမၼအရည္အျခင္းေလးရပ္ (၁၃.၁.၂၀၁၃)
၁၆၉။ အႏုေမာဒနာ (ဦးထြန္းလြင္) (၁၄.၁.၂၀၁၃)
၁၇၀။ ဥပါဒါန္အစြဲရိွလွ်က္ ဂတိၿမဲသူမ်ား - ၁ (၁၄.၁.၂၀၁၃)
၁၇၁။ ဥပါဒါန္အစြဲရိွလွ်က္ ဂတိၿမဲသူမ်ား - ၂ (၁၅.၁.၂၀၁၃)
၁၇၂။ အႏုေမာဒနာ (ရဟန္းခံ)(၁၅.၁.၂၀၁၃)
၁၇၃။ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ (၁၆.၁.၂၀၁၃)
၁၇၄။ ဆရာျမတ္ကို ဆည္းကပ္ျခင္း (၁၇.၁.၂၀၁၃)
၁၇၅။ အႏုေမာဒနာ (၁၈.၁.၂၀၁၃)
၁၇၆။ ျဖည္႔ၾကကိုယ္စီျမတ္ပါရမီ (၁၈.၁.၂၀၁၃)
၁၇၇။ အႏုေမာဒနာ (၁၉.၁.၂၀၁၃)
၁၇၈။ အႏုေမာဒနာ (၁၉.၁.၂၀၁၃)
၁၇၉။ ေ၀ဒနာကို ၀ိပႆနာဥာဏ္ျဖင္႔ ရႈျမင္သံုးသပ္ျခင္း (၁၉.၁.၂၀၁၃)
၁၈၀။ အႏုေမာဒနာ (၂၀.၁.၂၀၁၃)
၁၈၁။ သံုးမ်ိဳးဖယ္ရွား သံုးမ်ိဳးပြား - ၁ (၂၀.၁.၂၀၁၃)
၁၈၂။ သံုးမ်ိဳးဖယ္ရွား သံုးမ်ိဳးပြား - ၂ (၂၁.၁.၂၀၁၃)
၁၈၃။ စိတ္ကူးႀကံစည္ အာဇာနည္ (၂၂.၁.၂၀၁၃)
၁၈၄။ သီလ ႏွင့္ ပညာ (၂၃.၁.၂၀၁၃)
၁၈၅။ အႏုေမာဒနာ (ဦးတင္ေအာင္) (၂၄.၁.၂၀၁၃)
၁၈၆။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျခင္းမတူသည္႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ (၂၅.၁.၂၀၁၃)
၁၈၇။ ဘ၀ခ်မ္းသာႏွင္႔ဓမၼပီတိ (၂၆.၁.၂၀၁၃)
၁၈၈။ ရွင္သာရိပုတၱရာေဟာသည္႔နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ (၂၆.၁.၂၀၁၃)
၁၈၉။ အႏုေမာဒနာ (ဦးတင္လိႈင္) (၂၇.၁.၂၀၁၃)
၁၉၀။ အႏုေမာဒနာ (ေဒၚခင္သန္း၀င္း) (၂၇.၁.၂၀၁၃)
၁၉၁။ အဂၤုလိမာလသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၈.၁.၂၀၁၃)
၁၉၂။ အႏုေမာဒနာ (၂၈.၁.၂၀၁၃)
၁၉၃။ ၀ဋသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၇.၁.၂၀၁၃)
၁၉၄။ အႏုေမာဒနာ (၂၉.၁.၂၀၁၃)
၁၉၅။ ေမာရသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၉.၁.၂၀၁၃)
၁၉၆။ အႏုေမာဒနာ (ေက်ာင္းလြတ္ပူဇာ) (၃၀.၁.၂၀၁၃)
၁၉၇။ အက်ိဳးအျပစ္ကို ခံစားသိျမင္ျခင္း (၃၁.၁.၂၀၁၃)
၁၉၈။ အသိရွင္းမွ မသိမႈကင္းမည္။ (၂၃.၂.၂၀၁၃)
၁၉၉။ သံုးပါးရတနာ ကိုးကြယ္ပါ (၂၄.၂.၂၁၀၃)
၂၀၀။ အာရံုကိုအႏိုင္ယူသည္႔စိတ္ (၂၅.၂.၂၀၁၃)
၂၀၁။ လုပ္မွရမည္။ (၂၆.၂.၂၀၁၃)
၂၀၂။ အႏုေမာဒနာ (၂၇.၂.၂၀၁၃)
၂၀၃။ ကိုးကြယ္မႈကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း (၂၈.၂.၂၀၁၃)
၂၀၄။ အႏုေမာဒနာ (၁.၃.၂၀၁၃)
၂၀၅။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းျခင္း (၁.၃.၂၀၁၃)
၂၀၆။ အႏုေမာဒနာ (ဦးမ်ိဳးသိန္း) (၂.၃.၂၀၁၃)
၂၀၇။ ရဟႏၱာ(၂.၃.၂၀၁၃)
၂၀၈။ ဒုစရိုက္အက်ိဳးအဆိုးပံုရိပ္မ်ား (၃.၃.၂၀၁၃)
၂၀၉။ စာသင္စာခ်ျပဳၾကသာသနာ (၄.၃.၂၀၁၃)
၂၁၀။ အႏုေမာဒနာ (ဦးေအးကိုဇင္) (၅.၃.၂၀၁၃)
၂၁၁။ အႏုေမာဒနာ (၉.၃.၂၀၁၃)
၂၁၂။ သာရဏီယၾသ၀ါဒ (မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြး) (၁၀.၃.၂၀၁၃)
၂၁၃။ ျမင္႔ျမတ္ေသာစိတ္ထားသည္ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ားထက္တန္ဖိုးရိွသည္။ (၁၀.၃.၂၀၁၃)
၂၁၄။ ၾသ၀ါဒ (၀ိဘဇၨ၀ါဒီဗုဒၶအဘိဓမၼာအေျခခံသင္တန္း) (၁၁.၃.၂၀၁၃)
၂၁၅။ ကုသိုလ္ျဖစ္ေၾကာင္းပညာ (၁၁.၃.၂၀၁၃)
၂၁၆။ ဓမၼစြမ္းအားႏွင္႔စြမ္းေဆာင္မႈမ်ား (၁၂.၃.၂၀၁၃)
၂၁၇။ အႏုေမာဒနာ (၂၃.၃.၂၀၁၃)
၂၁၈။ အမႈကိစၥေျပၿငိမ္းေရးဆိုင္ရာ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆံုးအမမ်ား (၂၉.၃.၂၀၁၃)
၂၁၉။ ရာျပည္႕ေအာင္ပန္းေရွ႕တက္လွမ္း (၁၀.၄.၂၀၁၃)
၂၂၀။ သီလသာသနာ (၁၃.၄.၂၀၁၃)
၂၂၁။ ခႏၶာငါးပါးမွာအားကိုးစရာမရိွ (၁၄.၄.၂၀၁၃)
၂၂၂။ အႏုေမာဒနာ (၁၅.၄.၂၀၁၃)
၂၂၃။ စူ႒ပုဏၰမသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၁၅.၄.၂၀၁၃)
၂၂၄။ မဟာပုဏၰမသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၁ (၁၆.၄.၂၀၁၃)
၂၂၅။ မဟာပုဏၰမသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ - ၂ (၁၇.၄.၂၀၁၃)
၂၂၆။ ၀ိပႆနာက်င္႔စဥ္အလုပ္ေပးတရား-၁ (၁၄.၄.၂၀၁၃)
၂၂၇။ ၀ိပႆနာက်င္႔စဥ္အလုပ္ေပးတရား-၂ (၁၅.၄.၂၀၁၃)
၂၂၈။ ၀ိပႆနာက်င္႔စဥ္အလုပ္ေပးတရား-၃ (၁၆.၄.၂၀၁၃)
၂၂၉။ ၀ိပႆနာက်င္႔စဥ္အလုပ္ေပးတရား-၄ (၁၇.၄.၂၀၁၃)
၂၃၀။ အႏုေမာဒနာ (၁၈.၄.၂၀၁၃)
၂၃၁။ ၾကည္ညိဳစိတ္၏အေျခခံအေၾကာင္းမ်ား (၂၂.၄.၂၀၁၃)
၂၃၂။ ဓမၼပါလရြာ (၁၅.၅.၂၀၁၃)
၂၃၃။ အႏုေမာဒနာ (၁၉.၅.၂၀၁၃)
၂၃၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဒို႕ျပည္ရြာ (၂၁.၅.၂၀၁၃)
၂၃၅။ အႏုေမာဒနာ (၂၂.၅.၂၀၁၃)
၂၃၆။ ျမတ္ဗုဒၶႏွင္႔စီးေတာ္ျမင္းက႑ကတို႕၏ဆံုေတြ႔ျခင္း (၂၃.၅.၂၀၁၃)
၂၃၇။ အႏုေမာဒနာ (အယုပါလေဆးခန္းေရစက္ခ်) (၂၄.၅.၂၀၁၃)
၂၃၈။ ျမတိဗုဒၶ၏စကားေတာ္မ်ား (၂၄.၅.၂၀၁၃)
၂၃၉။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဂယာအမွတတရေလးဆယ္ကိုးည (၂၆.၅.၂၀၁၃)
၂၄၀။ ျမန္မာတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ဘာသာတရား (၁.၆.၂၀၁၃)
၂၄၁။ ျမတ္ဗုဒၶႏွင္႔ၾကာပန္းအမွတ္တရ (၃.၆.၂၀၁၃)
၂၄၂။ အႏုေမာဒနာ (၁၅.၆.၂၀၁၃) 
၂၄၃။ ေရာင္႔ရဲမႈရိွတာႏွင္႔ မရိွတာ (၁၆.၆.၂၀၁၃)
၂၄၄။ အႏုေမာဒနာ (သိန္းထိုက္ေအာင္ဆန္းေရာင္း၀ယ္ေရး) (၂၂.၆.၂၀၁၃)
၂၄၅။ ဓဇဂၢသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၂.၆.၂၀၁၃)
၂၄၆။ အႏုေမာဒနာ (သႏၱိသုခေရႊလေရာင္ေက်ာင္းေတာ္) (၂၄.၆.၂၀၁၃)
၂၄၇။ အႏုေမာဒနာ (၁.၇.၂၀၁၃)
၂၄၈။ လိုခ်င္ေနသမွ် ဘ၀မဆံုးႏိုင္ (၃.၇.၂၀၁၃)
၂၄၉။ အႏုေမာဒနာ (၁၀.၇.၂၀၁၃)
၂၅၀။ အႏုေမာဒနာ (၁၀.၇.၂၀၁၃)
၂၅၁။ အႏုေမာဒနာ (ျမန္မာၾကယ္ငါးပြင္႔သေဘၤာလုပ္ငန္း) (၁၁.၇.၂၀၁၃)
၂၅၂။ အႏုေမာဒနာ (SSC) (၁၂.၇.၂၀၁၃)
၂၅၃။ အႏုေမာဒနာ (၁၇.၇.၂၀၁၃)
၂၅၄။ အႏုေမာဒနာ (၁၇.၇.၂၀၁၃)
၂၅၅။ အႏုေမာဒနာ (၁၇.၇.၂၀၁၃)
၂၅၆။ ျမတ္ဗုဒၶႏွင္႔၀ါဆိုလျပည္႔ေန႕အမွတ္တ၇မ်ား (၂၂.၇.၂၀၁၃)
၂၅၇။ အႏုေမာဒနာ
၂၅၈။ အႏုေမာဒနာ
၂၅၉။ အႏုေမာဒနာ
၂၆၀။ အႏုေမာဒနာ
၂၆၁။ အႏုေမာဒနာ
၂၆၂။ အႏုေမာဒနာ
၂၆၃။ အႏုေမာဒနာ
၂၆၄။ ၾသ၀ါဒ
၂၆၅။ အႏုေမာဒနာ (ဘုရင္ခံစံအိမ္)
၂၆၆။ ေလာကသားတို႕အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပန္းခ်က္ - ၁ (၁၁.၇.၂၀၁၃)
၂၆၇။ ေလာကသားတို႕အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပန္းခ်က္ - ၂ (၁၂.၇.၂၀၁၃)
၂၆၈။ ေလာကသားတို႕အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပန္းခ်က္ - ၃ (၁၃.၇.၂၀၁၃)
၂၆၉။ ေလာကသားတို႕အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပန္းခ်က္ - ၄ (၁၄.၇.၂၀၁၃)
၂၇၀။ ေလာကသားတို႕အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပန္းခ်က္ - ၅ (၁၅.၇.၂၀၁၃)
၂၇၁။ ေလာကသားတို႕အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပန္းခ်က္ - ၆ (၁၆.၇.၂၀၁၃)
၂၇၂။ ေလာကသားတို႕အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပန္းခ်က္ - ၇ (၁၇.၇.၂၀၁၃)
၂၇၃။ ေလာကသားတို႕အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ႀကိဳးပန္းခ်က္ - ၈ (၁၈.၇.၂၀၁၃)
၂၇၄။ အႏုေမာဒနာ (သြားဖက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္) (၁၅.၇.၂၀၁၃)
၂၇၅။ ၾသ၀ါဒ အႏုေမာဒနာ (ေအာင္ခ်မ္းသာျပင္ဦးလြင္) (၇.၈.၂၀၁၃)
၂၇၆။ ဘ၀ရိကၡာ (၂၀.၈.၂၀၁၃)
၂၇၇။ သမုဒၵရာ ၀မ္းတစ္လႊာ (၂၁.၈.၂၀၁၃)
၂၇၈။ အႏုဓမၼက်င္႔စဥ္ (၂၂.၈.၂၀၁၃)
၂၇၉။ ေမတၱသုတ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ (၃.၉.၂၀၁၃)
 
DVD MP3 တရားေတာ္မ်ား ( မၪၥမတြဲ )
တရားေတာ္ ( ၂၅၉ ) ပုဒ္


 
တရားေတာ္ ( ၄၈၇ ) ပုဒ္

၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂) (၁၂-၇-၂၀၁၃)
၃။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃) (၁၃-၇-၂၀၁၃)
၄။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄) (၁၄-၇-၂၀၁၃)
၅။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅) (၁၅-၇-၂၀၁၃)
၆။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆) (၁၆-၇-၂၀၁၃)
၇။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇) (၁၇-၇-၂၀၁၃)
၈။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၈) (၁၈-၇-၂၀၁၃)
၉။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၉) (၂၁-၇-၂၀၁၃)
၁၀။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၀) (၂၂-၇-၂၀၁၃)
၁၁။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၁) (၂၃-၇-၂၀၁၃)
၁၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၂) (၂၄-၇-၂၀၁၃)
၁၃။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၃) (၂၅-၇-၂၀၁၃)
၁၄။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၄) (၂၆-၇-၂၀၁၃)
၁၅။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၅) (၂၇-၇-၂၀၁၃)
၁၆။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၆) (၃၀-၇-၂၀၁၃)
၁၇။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၇) (၁-၁၂-၂၀၁၃)
၁၈။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၈) (၄-၁၂-၂၀၁၃)
၁၉။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၁၉) (၁၄-၁၂-၂၀၁၃)
၂၀။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၀) (၁၅-၁၂-၂၀၁၃)
၂၁။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၁) (၁၆-၁၂-၂၀၁၃)
၂၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၂) (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)
၂၃။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၃) (၂၁-၁၂-၂၀၁၃)
၂၄။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၄) (၂၂-၁၂-၂၀၁၃)
၂၅။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၅) (၂၃-၁၂-၂၀၁၃)
၂၆။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၆) (၂၄-၁၂-၂၀၁၃)
၂၇။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၇) (၂၅-၁၂-၂၀၁၃)
၂၈။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၈) (၂၇-၁၂-၂၀၁၃)
၂၉။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၂၉) (၅-၁-၂၀၁၄)
၃၀။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၀) (၆-၁-၂၀၁၄)
၃၁။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၁) (၂၁-၇-၂၀၁၃)
၃၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၂) (၂၂-၇-၂၀၁၃)
၃၃။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၃) (၂၃-၇-၂၀၁၃)
၃၄။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၄) (၂၄-၇-၂၀၁၃)
၃၅။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၅) (၂၅-၇-၂၀၁၃)
၃၆။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၆) (၂၆-၇-၂၀၁၃)
၃၇။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၇) (၂၇-၇-၂၀၁၃)
၃၈။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၈) (၃၀-၇-၂၀၁၃)
၃၉။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၃၉) (၁-၁၂-၂၀၁၃)
၄၀။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၀) (၄-၁၂-၂၀၁၃)
၄၁။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၁) (၁၄-၁၂-၂၀၁၃)
၄၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၂) (၁၅-၁၂-၂၀၁၃)
၄၃။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၃) (၁၆-၁၂-၂၀၁၃)
၄၄။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၄) (၂၀-၁၂-၂၀၁၃)
၄၅။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၅) (၁၉-၆-၂၀၁၄)
၄၆။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၆) (၂၀-၆-၂၀၁၄)
၄၇။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၇) (၁၅-၁၀-၂၀၁၄)
၄၈။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၈) (၉-၁၀-၂၀၁၄)
၄၉။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၄၉) (၁၀-၁၀-၂၀၁၄)
၅၀။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၀) (၁၁-၁၀-၂၀၁၄)
၅၁။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၁) (၁၃-၁၀-၂၀၁၄)
၅၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၂) (၁၄-၁၀-၂၀၁၄)
၅၃။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၃) (၁၅-၁၀-၂၀၁၄)
၅၄။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၄) (၁၆-၁၀-၂၀၁၄)
၅၅။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၅) (၁၇-၁၀-၂၀၁၄)
၅၆။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၆) (၁၈-၁၀-၂၀၁၄)
၅၇။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၇) (၁၉-၁၀-၂၀၁၄)
၅၈။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၈) (၂၀-၁၀-၂၀၁၄)
၅၉။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၅၉) (၂၁-၁၀-၂၀၁၄)
၆၀။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၀) (၂၂-၁၀-၂၀၁၄)
၆၁။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၁) (၉-၁၁-၂၀၁၄)
၆၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၂) (၁၂-၁၁-၂၀၁၄)
၆၃။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၃) (၁၃-၁၁-၂၀၁၄)
၆၄။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၄) (၁၄-၁၁-၂၀၁၄)
၆၅။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၅) (၁၄-၁၁-၂၀၁၄)
၆၆။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၆) (၁၅-၁၁-၂၀၁၄)
၆၇။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၇) (၁၆-၁၁-၂၀၁၄)
၆၈။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၈) (၁၈-၁၁-၂၀၁၄)
၆၉။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၆၉) (၁၉-၁၁-၂၀၁၄)
၇၀။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၀) (၂၄-၁၁-၂၀၁၄)
၇၁။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၁) (၂၅-၁၁-၂၀၁၄)
၇၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၂) (၂၆-၁၁-၂၀၁၄)
၇၃။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၃) (၂၉-၁၁-၂၀၁၄)
၇၄။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၄) (၃၀-၁၁-၂၀၁၄)
၇၅။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၅) (၁-၁၂-၂၀၁၄)
၇၆။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၆) (၂-၁၂-၂၀၁၄)
၇၇။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၇) (၉-၁၂-၂၀၁၄)
၇၈။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၈) (၁၀-၁၂-၂၀၁၄)
၇၉။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၇၉) (၁၄-၁၂-၂၀၁၄)
၈၀။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၈၀) (၁၅-၁၂-၂၀၁၄)
၈၁။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၈၁) (၁၆-၁၂-၂၀၁၄)
၈၂။ ေလာကသားတို႔အတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ (၈၂) (၂၇-၁၂-၂၀၁၄)
၁၀၉။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၁) (၂-၃-၂၀၁၄) (ဗန္းေမာ္)
၁၁၀။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၂) (၃-၃-၂၀၁၄) (ဗန္းေမာ္)
၁၁၁။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၃) (၁၇-၃-၂၀၁၄) (ေက်ာက္ဆည္္)
၁၁၂။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၄) (၁၈-၃-၂၀၁၄) (ေက်ာက္ဆည္္)
၁၁၃။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၅) (၁၉-၃-၂၀၁၄) (ျမစ္သား)
၁၁၄။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၆) (၂၀-၃-၂၀၁၄) (မႏ ၱေလး)
၁၁၅။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၇) (၂၂-၃-၂၀၁၄) (မႏ ၱေလး)
၁၁၆။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၈) (၂၃-၃-၂၀၁၄) (မႏ ၱေလး)
၁၁၇။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၉) (၂၄-၃-၂၀၁၄) (စစ္ကိုင္း)
၁၁၈။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၁၀) (၂၅-၃-၂၀၁၄) (စစ္ကိုင္း)
၁၁၉။ ဘာသာေရးထူးခၽြန္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား (၁၁) (၂၆-၃-၂၀၁၄) (စစ္ကိုင္း)ဖုန္းထဲကေန ေဆာ့၀ဲေတြ အလြယ္တကူ ေဒါင္းလုပ္ယူခ်င္ရင္ ဒီေဆာ့၀ဲထည့္ပါ

Mssk.apk- http://www16.zippyshare.com/v/57588065/file.html
Mssk.apk- https://play.google.com/store/apps/details?id=mssk.new

0 မွတ္ခ်က္:

Post a Comment